zodpovedné podnikanie milujeme čo robíme nezištne pomáhame
Našou snahou je byť užitočný, vytvárať hodnotu a robiť všetko tak, aby slovo podnikateľ aj na Slovensku symbolizovalo zodpovedných, spoľahlivých a čestných ľudí. Pre nás je dobrý len ten najlepší výsledok. Preto budeme spokojní, len keď sa vám bude dobre bývať! Spýtajte sa našich klientov. Bezplatné poradenstvo našich architektov, odovzdávanie dlhoročných skúseností s drevostavbami, práca na neziskových projektoch a pamiatkach.

Prečo rozžiarime váš domov?

Pretože vieme, že doma je len doma! Každý sa teší, keď konečne získa svoj prvý domov.  Ten pocit vlastného domova, pohody, zázemia a istoty mať sa kam vrátiť. To miesto, kde sa cíti najlepšie, kde zrelaxuje, načerpá energiu a kde je najradšej. Domov nič nenahradí, doma je najlepšie. 

Tím MaxLux.sk


Kontaktná a fakturačná adresa:

MaxLux, s.r.o. 
Lozorno 1063
900 55 LOZORNO
email: info@MaxLux.sk

IČO: 45 331 715, IČ DPH SK 2022 957 057DIČ: 2022 957 057
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 62162/B.

Banka: VÚB banka,
č.ú. v tvare IBAN: SK89 0200 0000 0026 9213 9255